Urantijos Knygos mokymai

Tikintieji reaguoja į šitą žemiškąjį gyvenimą tarsi nemirtingumas jiems jau būtų pasiekiamas.

Urantijos knyga, (102:2.3)

Subscribe to Daily Inspirations

Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Subscriptions for our Newsletters and daily Thoughts to Ponder.

Join our email list for new and updated information!

You may also subscribe to our snail-mail list below.

Foundation Info

Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved